ЕТНОЛИНГВЍСТИКА

ЕТНОЛИНГВЍСТИКА, мн. няма, ж. Езикозн. Дял от езикознанието, който изучава влиянието на културата и психологията на народа върху оформянето и еволюцията на езика. Етнолингвистиката се заражда през първата четвърт на ХХ в. във връзка с изучаване езика на индианските племена в Северна и Централна Америка.

Списък на думите по буква