ЕТНОЛИНГВИСТЍЧЕН

ЕТНОЛИНГВИСТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Езикозн. Който се отнася до етнолингвистика, който е свързан с етнолингвистика. Етнолингвистичен атлас.

2. Книж. Който е свързан с езика на различни народи, народности. Създава се особена атмосфера на нетърпимост, която се прехвърля даже в отношенията между самите европейци — случаят с противоречията с различните етнолингвистични групи в Белгия. Зр, 1992, бр. 19, 4.

Списък на думите по буква