ЕТНОЛО̀ЖКИ

ЕТНОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до етнолог и етнология; етнологичен, етнологически. Етноложки изследвания. Етноложка експедиция. Етноложки трудове.

Списък на думите по буква