ЕТНОНЍМ

ЕТНОНЍМ м. Езикозн. Дума, с която се назовавава етническа общност (народ, народност и др.). Обикновено етнонимите се съотнасят с названието на страната или областта, чието население назовават, напр. гърци — Гърция, чехи — Чехия.

— От гр. Vинпт ’народ’ + |нхмб ’име’.

Списък на думите по буква