ЕТНОНЍМИЯ

ЕТНОНЍМИЯ, мн. няма, ж. Езикозн. Раздел на антропонимията, който изучава произхода, разпространението и структурата на етнонимите.

— От гр. Vинпт ’народ’ + |нхмб ’име’.

Списък на думите по буква