ЀТНОСЕН

ЀТНОСЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. Който се отнася до етнос; етничен, етнически. Старият религиозен възглед не само е загубил подкрепата на държаваата, но е .. преследван от нея. А това води до отлив в етносното самоопределение. Ц. Цанов, БРИ [еа].

Списък на думите по буква