ЕТРОПО̀ЛКА

ЕТРОПО̀ЛКА ж. Жена, която е родена или живее в Етрополе; етрополчанка. Етрополки, тънки и гъвкави тополки; / забунчета още носят за полки. П. Р. Славейков, Сл, 76. Сини си седла шиея [златарите], / врани си конье стегая, / надалек за мома да идат, / за Елка, за етрополка. Нар. пес., СбВСтТ, 733.

Списък на думите по буква