ЕТЪ̀РВИЧКА

ЕТЪ̀РВИЧКА ж. Умал. от етърва; етървица.

Списък на думите по буква