ЕТЮ̀Д

ЕТЮ̀Д м. Книж. 1. В изобразителното изкуство — предварителна рисунка (на човек, предмет или детайл в определено положение, поза) от бъдеща живописна, графична или скулптурна творба, направена обикн. от натура. За да накара неговите "пеещи жътварки" да запеят, той [Майсторът] ще разработи десетки етюди, ще наблюдава и изучава десетки моми и момичета, как пеят. Е. Каранфилов, Б III, 88. Скици, малки наброски пълнят цели албуми. Те са етюди на неговото художестевно развитие, а същевременно и етюди за бъдещи големи картини. Худ., 1909, кн. 7, 14. От представените работи през лятната практика видяхме рисунка, скици и етюди на хора, с различни възрасти и характери. Ал. Гетман и др., СБ, 124. // Такава рисунка като самостоятелна художествена творба. В кабинета на драматурга при Народния театър "Кръстьо Сарафов", на стената срещу писалищната маса, има един малък етюд с маслени бои на Яворов през ония месеци, рисуван от Цено Тодоров. К. Константинов, ППГ, 254. Първите работи, по които можем да проследим творческото развитие на художника, са: "Жена на стол" (1895), "Женска глава" (1896), "Ана" (1896). Това са академични етюди, в които художникът следва музейните впечатления и маниера на своите мюнхенски учители. Изк., 1950, кн. 3, 182.

2. В музиката — малка инструментална пиеса, обикн. с учебна задача, за усвояване на някои технически трудности, и за усъвършенстване на изпълнителското майсторство. То е все едно да разучаваме музикален етюд на разстроено пиано. Ал. Гетман и др., СБ, 126. Етюди за пиано. Прогресивни етюди за цигулка. // Такава инструментална пиеса, с подчертани виртуозни концертни качества, като самостоятелна музикална творба. На сцената,.., сега военната музика свиреше етюди от Бах. Х. Русев, ПС, 104. Етюди от Шопен.

3. В театралното изкуство — сценична задача или кратко завършено драматургично действие с импровизиран характер и обикн. без установен драматургичен текст, имащо учебна цел за проверка, развитие или усъвършенстване на актьорското майсторство. Започваме обучението в първи курс с етюди, които поставят студента в положение, да чувствува себе си в различни предлагани обстоятелства. Н. Лилиев, Съч. III, 276. // Такова действие като самостоятелен театрален жанр, изпълняван обикн. при конферанс и подобни програми; скеч. Шоуто включва различни сценични и музикални малки жанрове, етюди, пародии, балет и др.  Обр. Великият везир решава да минира конференцията,.. За тази цел Митхад паша разиграва следния исторически етюд. К. Странджев, ЖБ, 27.

4. Неголямо литературно, публицистично или научно съчинение по определен въпрос, което обикн. има по-свободна форма и език. Когато почнах списанието "Денница" Величков ми се притече на помощ със своето перо.. Там се напечата великолепният етюд за Любена Каравелов. СбЦГМГ, 205. Току след романа, Гьоте се посвещава на две драми, на два психологически етюда. М. Арнаудов, Г, 14. — А знаете ли, че той [Благоев] вече работи. Излязъл е неговият нов философски етюд "Характер на човешкото знание". В. Геновска, СГ, 285.

5. В шахмата — задача, при която при определено разположение на шахматните фигури, една от страните трябва да намери единствения път към победа или равен резултат. Днес поместваме решенията на двата етюда от нашия международен шахматен конкурс. ВН, 1958, бр. 1997, 3.

— Фр. étude.

Списък на думите по буква