ЕТЮ̀ДНОСТ

ЕТЮ̀ДНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на етюден. Тези особености в белетристиката на Герчо Атанасов несъмнено носят и някои слабости — известна етюдност в някои разкази, другаде многословие. С, 1972, кн. 9, 251.

Списък на думите по буква