ЕУГЛЀНОВ

ЕУГЛЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Бот. Зоол. 1. Който се отнася до еуглена. Масовото развитие на определени видове еугленови и зелени водорасли,.., предизвиква червен "цъфтеж" на водата в локви и други малки водни басейни със застояла вода. Ст. Драганов, ФБР, 36.

2. Като същ. еугленови мн. Бот. Зоол. Разред едноклетъчни организми от клас камшичести.

Списък на думите по буква