ЕУФО̀НИЯ

ЕУФО̀НИЯ, мн. няма, ж. Книж. Евфония.

— От гр. еΐ̀цщнЯб.

Списък на думите по буква