ЕФЕКТЍВ

ЕФЕКТЍВ м. 1. Финанс. Наличност в пари, ценни книжа и под., някъде, у някого; налични средства, капитал. С какви ефективи разполага новото акционерно дружество?За довършването на строежа били изразходвани всички ефективи.

2. Обикн. мн. Воен. Налични военни сили (личен състав, бойна техника), с които разполага дадена армия или определена армейска част, единица. Теренът бе крайно неизгоден .. равнина, леко хълмиста,.., където войската и жандармерията можеше да съсредоточи бързо и лесно големи ефективи. П. Илиев, ЛВ, 294. Големите ефективи на противника при Диен Биен Фу тъпчат на едно място. Ал. Гетман, ВС, 223. Не без значение е, че пашите не посмели да отправят фуражири с малки поделения, ами вдигнали целия свой ефектив. В. Мутафчиев, КВ, 232. Първите преговори по този въпрос, поставяха, съгласно показанията на генерал фон дер Голц паша, като едно от условията, увеличение на ефектива на IV-я армейски корпус в Ерзенджиян. БД, 1909, бр. 8, 3.

— От фр. effectif.

Списък на думите по буква