ЕФЕКТЍВЕН

ЕФЕКТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който дава добър ефект, резултат, който има положителен ефект; резултатен. Етажността на екосистемата трябва да се разглежда като структурно приспособление за най-ефективно използване на слънчевата енергия. Биол. IХ кл, 1981, 54. При бурното развитие на техниката в различни неизследвани насоки, обаче ролята на отговорния производствен ръководител е да се определят потенциално ефективните, но и съдържащи повече риск, насоки. Хр. Домозетов, ОР, 49. Районът е известен с голямото железорудно находище.. То е близо до повърхността и осигурява открита ефективна разработка. Геогр. Х кл, 136. Възможности за механизиране на производството,.. има във всички наши предприятия. Резервите в това отношение са големи, но усилията трябва да се насочат към тяхното най-ефективно използване. △ Ефективни строителни материали. Високотехнологична и икономически ефективна серия двигатели. // Който дава добри доходи, печалби; доходен, печеливш. Ефективен износ. Ефективни капиталовложения. Ефективен отрасъл.

◊ Ефективен коефициент на полезно действие. Спец. В топлинна машина — отношение на количеството топлина, равно на величината на полезната работа, към количеството топлина, получена от изгарянето на топливото, необходимо за тази работа. Ефективна мощност. Спец. Мощността, която двигателят отдава на работното устройство на машината. Ефективната или полезната мощност е мощността, която се получава на вала на машината. К. Славомиров, Т, 456. Ефективна стачка. Стачка, при която не се работи и производството, работата спира. Близо 2000 работници от фирма "Оптикоелектрон" в Панагюрище започнаха ефективна стачка. ДТ, 1998, бр. 37, 4. Едночасова ефективна стачка. Ефективна температура. Спец. 1. Комплексен индекс в климатологията, чрез който се изразява субективното усещане на човека за топлина при наличната температура, влажност на въздуха и скорост на вятъра.

2. В селското стопанство — разликата между температурата на въздуха в периода на вегетация и температурата, при която започва развитието на растението.

— От фр. effectif.

Списък на думите по буква