ЕФЕКТЍВНОСТ

ЕФЕКТЍВНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на ефективен; резултатност. Доставките на плодове, цветя, зеленчуци, няколко часа след като са били обрани, на месо от току-що заклани животни, повишава ефективността на нашия износ, като представя българските стоки в най-добрия им вид — докато са пресни. Пог., 1970, бр. 427, 2. Претърпи ли някакъв научен провал, веднага апелира да се разгледа ефективността от работата на колегата си по стая. Й. Попов, ИЖП, 10. Непрекъснатото увеличаване на ефективността на капиталните вложения е едно от важните условия за успешно осъществяване на икономическото развитие.Четата бива разделена — от съображения за целесъобразност и ефективност — на две групи.

Списък на думите по буква