ЕФЀКТНОСТ

ЕФЀКТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от ефектен. Бешков никога не е бягал от карикатурата. Но той,.., превъзмогваше външната ефектност на остроумието. Е. Каранфилов, Б III, 102. Жената е хубава, без ефектност, на ръст почти колкото мене, и с малко едри форми. Б. Райнов, НН, 290. Придворният етикет например със своята строгост, външна ефектност и дребнава самоцелност, е имал за цел да създаде "обществен ореол" за монарсите. Мор. пр VIII кл, 46. Нито в осветлението, нито в композицията на картините, може да се забележи външна театрална ефектност.

Списък на думите по буква