ЕФЕМЕРЍДА

ЕФЕМЕРЍДА ж. 1. Само мн. Астрон. Сборник с таблици за определен период от време, съдържащ различни астрономически сведения, най-често координатите на небесните светила в определени дни от годината. Флемстид започнал да публикува астрономически данни от 1671 г. През 1673 г. той публикувал ефемериди, съдържащи таблица за изгряванията и залязванията на Луната. Ив. Въжарова, ИН (превод), 200. Джони намери в годишните асрономически ефемериди данните за масите и орбитите на планетите и ги вкара във входното устройство на машината. НТМ, 1967, кн. 225, 61. // Самата таблица с тези координати. Френският любител на науката Пейрек започнал първите систематични наблюдения над Юпитеровите спътници. Неговите старателни наблюдения по-късно били използувани при разработване ефемеридите на тези спътници. М. Калинков, ГГ, 114.

Ефемеридите са неизбежен източник на астрономична информация в астрологията при изготвяне на хороскопи.

2. Истор. В античността и средновековието — ежедневни записки, дневник, хроника на важните събития в дворовете на различни владетели и други важни особи.

— От гр. T5ημερίδα 'ежедневник'.

Списък на думите по буква