ЕФИКА̀СЕН

ЕФИКА̀СЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Който дава добър резултат; резултатен, успешен, ефективен. За улични насаждения са подходящи богато листвените растителни видове (..), които могат да бъдат ефикасна изолация между жилищните сгради и улицата. Т. Горанов и др., ПА, 373. Акуратните немци изпращаха многобройни пакети. Вътре имаше книги за фазаните,.., преглед на най-ефикасните и продуктивни методи за разработване на ловни полета. Ст. Стратиев, ПП, 116. — Затвориха ги [кръчмите], ама пак продаваха вино и ракия — прекъсна я Петканов, — тази мярка май не е ефикасна. К. Калчев, ЖП, 215. За съжаление медицината не разполага с ефикасно лекарство за тая ужасна болест, но нека не забравяме, че в края на краищата, най-добрият лекар е организмът на самия болен. Ем. Станев, ТЦ, 56. — Е, вярно, лекарството е малко скъпичко,.. — Кой ти гледа в такъв момент дали лекарството е скъпо, само да е ефикасно. Д. Кисьов, Щ, 334-335. Най-дебелата носи на гърба си раница, пълна с плочи за тротоар. Това било най-ефикасното средство за отслабване. Й. Попов, ИЖП, 28. Ефикасен контрол. Ефикасна намеса.

— От лат. efficax, ‑acis 'сполучлив, действен', през фр. efficace.

Списък на думите по буква