ЕФИКА̀СНОСТ

ЕФИКА̀СНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от ефикасен. "Дебелоглав, робски народ. Готов е да умре, но няма да се вразуми" — мислеше той,.. За пръв път започна да се съмнява в ефикасността на мерките, които прилагаше. Ем. Станев, ИК III и IV, 498. Урумов прекара целия следобед над записките. .. За съжаление Аврамов бе използувал същия метод като американските си колеги. Но той бе вървял по много по-преки пътища, които го изумяваха със своето остроумие и ефикасност. П. Вежинов, НБК, 179-180. Днес медицината е изнамерила много лекарства, които със своята ефикасност правят чудеса. Тези лекарства действуват смъртоносно на бактериите и другите микроорганизми. Хр. Одисеев, ТН, 153.

Списък на думите по буква