ЕФИМЕРЍДА

ЕФИМЕРЍДА ж. Остар. Вестник, който излиза всеки ден; ежедневник. При Данова се получаваха газети, което ще рече ефимериди. Повечето гръцки. Но се получаваха и сръбски, и руски. И първата българска ефимерида "Любословие" на Фотинов. Вл. Свинтила, СЗЗ, 406. Вярно ли е, че има ингилизка страна и че там са измислили возилото без коне, както пишат гръцките ефимериди, които брат му чете? Вл. Свинтила, СЗЗ, 49-50. Те [гръцките вестници] известиха, че познатите наши просветени съотечественици Драган Цанков,

Марко Балабанов и Христо Стоянов отишли през Виена в Европа да представят нуждите и исканията на българския народ пред европейските кабинети. Гръцките ефимериди съгласно потвърдиха, че речените лица са упълномощени от българския народ. СПл, 1876, бр. 7, 27.

— Гр. έ5ημέριος.

Списък на думите по буква