ЕФЍР

ЕФЍР1, мн. няма, м. 1. Книж. Етер1. Ефирът е разпръснат по всичката вселена и запълня всичките шупли на телата. И. Гюзелев, РФ, 244. После покоят пак се възцари в цялата природа при нямото мигане на небесните звезди, пътующи тихо из дълбочините на ефира. Ив. Вазов, Съч. ХII, 46. Въздухът отекваше от грохота на аеропланите. А аеропланите още не се виждаха.. Но ето, че се показаха на малки групички из високия небесен ефир. ОФ, 1950, бр. 1762, 4. Морето се пени и плиска, / грей чудно синият ефир. Ив. Вазов, БМ II, 112.

2. Обикн. с предл. по. Въздушното пространство като място, като среда, в която се разпространяват звуковите и светлинните вълни, радио и телевизионни сигнали. Да тича до пощата, за да спре телеграмата си? Но ако тя вече е предадена по ефира? А. Гуляшки, Л, 152. И в онази паметна вечер — 8 септември — по ефира се разнесе вълнуващата дългоочаквана вест — армията на маршал Толбухин бе минала победоносно българо-румънската граница. ЖД, 1967, кн. 5, 7.

Ѓ В ефир. В конкретно излъчване на радио или телевизионна предаване. Половин час водещата и К. си прехвърляха остри реплики в ефир. 24 часа, 1998, бр. 323, 3. Б. се изниза към Дарик радио, за да води своята "Музика за душата". Оттам той поздрави в ефир кабинета с парче на Том Джонс. 24 часа, 2001, бр. 139, 12. Предаването е на живо и всички знаеха, че са в ефир.

— Рус. эфир.

ЕФЍР

ЕФЍР2 м. Остар. Хим. Етер2. Следующата таблица показва уделните тегла на различни твърди и капливи.., сравнени с дестилирувана вода .. Катран.....0,85 ..Серний ефир. ...0,74. И. Гюзелев, РФ, 90.

Списък на думите по буква