ЕФЍРЕН

ЕФЍРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Книж. 1. Който се отнася до ефир1 (в 1 знач.); въздушен, небесен. Тогава свети Иван е благословил през ефирното пространство коленичилия цар. Ив. Вазов, Съч. ХV, 37. Люлеянията на ефирните частици произлизат не по посока на разпространението на вълните, а напреки (перпендикулярно). И. Гюзелев, РФ, 244. Празнува пак земята и небето, / сияят, чудно лунните лучи, / сълзи трептят в безсъните очи. / Защото в таз тържествена минута / аз чувствувам и нейний скърбен взор, / че във ефирний океан се лута. К. Христов, Т, 14. Луната — девственица бледа — / ефирний свят чъртай на кръст. Н. Лилиев, Ст 1919, 17.

2. Прен. Който е прозрачен, лек, нежен като въздуха. Слънцето се беше показало и по тънките ефирни пари на земята черната угар сякаш дишаше и се движеше. Н. Каралиева, Н, 136. Долови тънко, нежно жужене на пчели, после повя ефирен мирис и Ася съзря разкошно цъфналата череша. К. Колев, М, 16-17. И аз не можах да видя блясъка на тоя разкошен празник, да подъхам опияняющите миризми от ефирните тоалети и голите рамене. Ив. Вазов, СНЖ, 30. Никога той не бе чувствувал нещо подобно. Като че бе съставен от страшно тънка ефирна материя, готова всеки миг да се разкъса. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 454. Жената — крехка, ефирна, двайсетинагодишна, а около полата ѝ се въртяха три ситни русокоси щерки. Н. Стефанова, РП, 99. Елегантната бургаска гара е доста пуста. Ефирна постройка, но слабо населена. Ж. Шемтов, ФП, 54. // Безплътен, нематериален. Погалени от последните лъчи на слънцето,.., откроили се върху синия атлаз на небето, кулите изглеждаха ефирни, призрачни, напомняха замъците от някоя вълшебна приказка. Д. Спространов, С, 6. Тя [любимата] е така ефирна и нежна, че поетът я сравнява с ангел или вълшебница. Лит. ХI кл, 76. Чувствувам се ефирен, / чувствам се / без плът. Н. Вапцаров, Избр ст, 1946, 105. — Каква благодат! — .. — Колкото повече дишам, по-ефирна ставам, като пеперудка се усещам. В. Сотиров, ЛНП, 23.

3. Който е свързан с радио- или телевизионно предаване. Веднъж певицата даваше интервю за радио "Сигнал плюс" и аз Ј се оба‑

дих на ефирния телефон. ЖТ, 2007, бр. 2 [еа]. Съветът даде ценни указания за.. предоставянето на безплатно ефирно време за предизборни новини. Правилата.. се отнасят както за БНТ и БНР, така и за частните медии. Сега, 1999, бр. 202 [еа].Ефирен оператор. Ефирни реклами.

4. Нов. За телевизионен канал, програма — който се излъчва с предаватели, а не по кабел. Шоуто ще бъде по-различно от тези, които всички кабелни и ефирни телевизии въртят в момента. Мон., 2001, бр. 732, 12. В София, който няма кабел, следи програмата на ефирната Нова телевизия. 24 часа, 1999, бр. 287, 31. Ефирни медии.

5. Нов. Който е свързан с излъчване на предаванията на такъв телевизионен канал. По официална информация от Комисията за регулиране на съобщенията телевизията ТВ2 притежава валиден и действащ програмен лиценз за ефирно разпространение. Кап., 2006, бр. 13 [еа]. Като най-сериозни противници на идеята голяма част от ефирните честоти да останат в ръцете на тези, които ги ползват в момента, се очертават собствениците на някои от най-старите и най-известни кабелни телевизии. Банк., 2006, бр. 16 [еа].

Списък на думите по буква