ЕФУ̀ЗИЯ

ЕФУ̀ЗИЯ ж. 1. Геол. Процес на изригване, изливане на лава (магма) по повърхността на земята и образуване на ефузивни скали. Процесът на внедряването на магмата между пластовете и скалите на земната кора се означава като интрузия, а изригването на лавата навън от земната кора — като ефузия (екструзия). Г. Георгиев, П, 115.

2. Физ. Вид дифузия, при която газ изтича бавно през малки отверстия.

— От лат. effusio 'изливане, разливане'.

Списък на думите по буква