ЕХОГРА̀Ф

ЕХОГРА̀Ф м. Мед. Уред за извършване на ехография; видеозон. Имаме вече достатъчно специалисти, които могат да проследят детето на ехограф и при поставяне на диагноза луксация, да насочат родителите към ортопедите. Род., 1999, бр. 2, 40.

— От ехо + ‑граф.

Списък на думите по буква