ЕХОГРА̀ФСКИ

ЕХОГРА̀ФСКИ, ‑ска, ‑ско, мн. ‑ски, прил. Мед. Който се отнася до ехография и до ехограф. Днес клиника "Торакс" разполага.. със съвременна ехографска апаратура. ЖТ, 1998, бр. 24, 2. След ехографски скрининг е установено, че честотата на луксациите е значително по-висока, отколкото се предполагаше. Род., 1999, бр. 2, 40.

Списък на думите по буква