ЕЧЕМЍЧЕЦ

ЕЧЕМЍЧЕЦ1, мн. няма, м. Умал. от ечемик1. На пазар ще ази / стока да открия: / овес, ечемичец, / жълта загария. Ц. Церковски, Съч. II, 16.

— Друга (диал.) форма: ечмѝчец.

ЕЧЕМЍЧЕЦ

ЕЧЕМЍЧЕЦ2, мн. няма, м. Разг. Умал. от ечемик2.

— Друга (диал.) форма: ечмѝчец.

Списък на думите по буква