ЀЧКАНЕ

ЀЧКАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от ечкам.

Списък на думите по буква