ЕША̀РП

ЕША̀РП, мн. ‑ове, м. Рядко. Книж. 1. Шал, обикн. от тънка ефирна материя, който се носи главно от жени. Облеклото на хубавицата беше направено от прозрачни воали със златист оттенък, напомняше цвета на узрели праскови, и ешарпът ѝ, наистина приличаше на лъкатушно поточе от млечна мъгла. А. Гуляшки, ЗВ, 368. През рамото му бе превързан жълт копринен ешарп, достигащ до коленете — цвета на императорска Испания. Д. Димов, ОД, 201. На колосаната яка завързваше тъмнозелена вратовръзка, прилична на ешарп, чийто възел и сега блещеше като капка бисерно зърно. Ем. Станев, ИК III, 124.

2.Остар. Лента като елемент от почетен знак, орден, медал и под. При раздялата им в Димотика шведския крал наградил "рогача" Маринчо с почетен ешарп (синя лента през рамо). Н. Ферманджиев, РХ, 145.

— Фр. écharpe.

Списък на думите по буква