ЕШЀК

ЕШЀК, мн. ‑ци, м. Диал. Магаре.

— Тур. eşek.

Списък на думите по буква