ЕШЕЛО̀Н

ЕШЕЛО̀Н м. 1. Воен. Във военната тактика — част от войскова бойна единица (полк, армия, група армии), разгърната в колона или подредена една зад друга, с оперативна цел, при настъпление, отбрана и др. Няколко дена след описаната среща в Н започнаха да пристигат ешелони. А. Гуляшки, ДМС, 314. По-късно посрещнахме на гарата военните ешелони с брадясали, пожълтели войници, мнозина с гангренясали вече рани. Ем. Станев, ТЦ, 128. "Пристигнали са първите ешелони войски от Източна Румелия." В. Геновска, СГ, 380.

2. Воен. Във военната стратегия — част от въоръжените сили на една държава, която се мобилизира по предварително съгласуван план в период, когато има заплаха или непосредствено при вражеско нападение, начало на бойни действия, война и под.По изровените кални пътища на България,.., денонощно вървяха моторизираните ешелони на германските войски. Мл. Исаев, Н, 294. Дебаркирането на последния ешелон продължава. У, 1911, бр. 244, 2.

3. Разш. Железопътна композиция, автоколона или колона от други превозни средства, извършваща масови превози на войска, хора, боеприпаси, провизии, товари и под., обикн. по време на война.Друг ешелон от моторни коли тръгваше в шест часа сутринта. Офицерът беше на мнение, че е по-добре да пътуват сутринта. Д. Димов, Т, 647. Точно по обед на пристанището при‑

стигна германски военен влекач, който влачеше след себе си десетина шлепа. Товарът на ешелона беше съвсем необичаен. П. Незнакомов, МА, 106. След войските се точеха безконечните ешелони на обозите — здрави балканджийски каруци, впрегнати в дребни, но яки кончета. П. Вежинов, ЗЧР, 24. Стамат изпращаше втория си ешелон с нарядни храни. А. Гуляшки, СВ, 49. На гарата пристигнаха ешелони, натоварени със солна киселина, киноапарати и контейнери с ленти.

— Фр. échelon.

Списък на думите по буква