ЕШЛЕМЀ

ЕШЛЕМЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Везана със сърма шарка по ръкав на сая.

— От тур. işleme. — Друга форма: ишлемѐ.

Списък на думите по буква