ЕШМЕДЕМЀ

ЕШМЕДЕМЀ, мн. ‑та, ср. Разг. Малък гуляй, почерпка, угощение. — Довечера ще направиме ешмедеме.. Ще се напием като запорожци, ще строшим два-три стола, ще
се отъркаляме в локвите през нощта.
А. Каралийчев, ПГ, 68. Край големите огньове се подготвят за печене даначета, юници и цели волове. Ешмедемето, което идваше след всяко ханско съвещание, щеше да бъде сега особено разточително. Й. Вълчев, СКН, 484. — На вино ли си или на ракия? — попита домакинът. — По-напред кажете повода за ешмедемето. ВН, 1960, бр. 2721, 4. Вземат парите, направят едно ешмедеме и после спонсорите се хващат за главата, как да отчитат парите. СП, 2000, кн. 1-2 [еа].

Списък на думите по буква