ЀЩЕ

ЀЩЕ нареч. Остар. Още. Заведнъж той се спря, погледна към селото Преслав и каза: — "Еще ся дими! Два дни ся минаха, откак ся е преобърнало това село на пепел." В. Друмев, НФ, 109. Високото това здание ся съхраняваше еще от времето, когато швейцарците ся са били с австрийците. Й. Ненов, ЧГ (превод), 3. — Младо, безумно момиче! / Ти еще нищо не знаеш. П. Р. Славейков, Ч, 1873, бр. 10, 941.

Списък на думите по буква