НАА̀КВАНЕ

НАА̀КВАНЕ ср. Детск. Отгл. същ. от нааквам и от нааквам се.

Списък на думите по буква