НААЛЕНЯ̀ВАНЕ

НААЛЕНЯ̀ВАНЕ1 ср. Рядко. Отгл. същ. от нааленявам1 и от нааленявам се.

НААЛЕНЯ̀ВАНЕ

НААЛЕНЯ̀ВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от нааленявам2 и от нааленявам се.

Списък на думите по буква