НААРГА̀СВАНЕ

НААРГА̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нааргасвам и от нааргасвам се.

Списък на думите по буква