НАБА̀ВЯНЕ

НАБА̀ВЯНЕ ср. Отгл. същ. от набавям и от набавям се; доставяне, снабдяване. Накрая решиха.. Гого Прангов да отговаря за набавяне на оръжие. Г. Караславов, ОХ IV, 452-453. Цялата работа по набавянето на материали за списанието е лежала изключително на неговите плещи, понеже малцина сътрудници се сещали сами да изпратят нещо сносно. М. Арнаудов, БКД, 42. Набавяне на суровини.

Списък на думите по буква