НАБА̀ДАНЕ

НАБА̀ДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от набадам и от набадам се; набождане, набаждане.

Списък на думите по буква