НАБА̀ЖДАНЕ

НАБА̀ЖДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от набаждам и от набаждам се; набождане, набадане.

Списък на думите по буква