НАБА̀СКВАМ

НАБА̀СКВАМ, -аш, несв.; наба̀скам, ‑аш, св., прех. Диал. Нарязвам, насичам, накъсвам много неща или нещо на много места. Като дошли да орат един ден и видели, че е кораво, окачили ралата на дребницата круша на долния край и си отишли. Той ги свалил след тях, набаскал ги с големия си нож на ивери. Чудомир, Избр. пр, 23. Мари дъще, я кажи ми: / Кой ти цветето набаска, / кой ти бузата одраска, / ..? / Едно биволче, най-мало, / .. / ни зарита и затласка / и с опашка ме забръсна, / та ми цветето разкъсна. Ив. Вазов, Съч. II, 96-97. набасквам се, набаскам се страд.

Списък на думите по буква