НА̀БЕГ

НА̀БЕГ, мн. -зи, след числ. -га, м. Книж. 1. Внезапно краткотрайно нахлуване някъде за опустошаване на някаква територия, за грабежи и под. Цял час продължи обирът. Месалът се препълни със скъпи гердани,.. След първия набег спряха сред закрита поляна, не слязоха от конете. К. Петканов, Х, 141. Цял свят разбра, че Симеон е мъртъв. Та угри и маджари, с набег, разсипваха дунавски земи. Н. Райнов, КЦ, 15. Той мислеше да отиде през пролетта по-далеко в набезите си и като изпревари другите орди, да набере по-голяма плячка и повече роби. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 49. Но башибозуците не бяха се отказали от зверските си набези. Те подтегнаха силите си и отново нахълтаха в двора. Г. Караславов, П, 67. // Разш. Внезапно, стремително нападение на войска, въоръжени групи и под.; атака. Българската въстаническа войска скоро достигна старопланинските проходи, зае удобни позиции и започна да извършва набези към Пловдив и Анхиало. Д. Линков, ЗБ, 32. Ни бясното цвилене на конете,.., нито охканията и воплите на своите и вражески ранени,.., не спираха неговия набег. Ст. Загорчинов, ДП, 436. Нападаха внезапно в тъмни нощи,.., а когато им устройваха пусии, биеха се лъвски и продължаваха своя набег. М. Марчевски, П, 28-29. ● Обр. Който познава глъбините на достигнатото в нашите науки, смелите набези на човешката мисъл,.., не може да не признае, че и тука има грамаден напредък. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 307. Самотният е играчка на случайните ветрове като изхвърлена хартийка.. Ако се прокрадне такова чувство на несигурност в групата, тя губи своите устои. Затова инстинктивно се наежваме срещу подобни набези в загадъчното. Бл. Димитрова, Лав., 192.

2. Спорт. Внезапно, стремително нападение към противниковата врата, кош и под.; атака. Още на първата тренировка след изгонването на великана момчетата се опитаха да играят с мигновено пускане на топката и смели набези към баскета, но пристъпваха към това неуверено, колебливо. А. Мандаджиев, ОШ, 72. Нападението,.., съумя няколко пъти да изведе крилата в стремителни набези в открито поле. Едно такова бързо спускане.. донесе и победния гол. ВН, 1959, бр. 2559, 3.

— Рус. набег.

Списък на думите по буква