НАБЕДЯ̀ВАНЕ

НАБЕДЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от набедявам и от набедявам се; набеждаване.

Списък на думите по буква