НАБЀЖДАНЕ

НАБЀЖДАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от набеждам и от набеждам се; набеждаване, набедяване.

Списък на думите по буква