НАБЀЛВАНЕ

НАБЀЛВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от набелвам1 и от набелвам се.

НАБЀЛВАНЕ

НАБЀЛВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от набелвам2 и от набелвам се.

Списък на думите по буква