НАБЕЛЀЖВАНЕ

НАБЕЛЀЖВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от набележвам и от набележвам се; набелязване.

Списък на думите по буква