НАБЕЛЯ̀ЗВАНЕ

НАБЕЛЯ̀ЗВАНЕ ср. Отгл. същ. от набелязвам и от набелязвам се. Пристъпиха към набелязване на нови мерки за засилване на организацията, за подготовка на привлечените към заговора сили. Г. Дръндаров, ВЗ, 40. Правилното набелязване на предстоящите задачи осигурява успешна работа.

Списък на думите по буква