НАБЀЛЯНЕ

НАБЀЛЯНЕ1 ср. Отгл. същ. от набелям1 и от набелям се; набелване1.

НАБЀЛЯНЕ

НАБЀЛЯНЕ2 ср. Отгл. същ. от набелям2 и от набелям се; набелване2.

Списък на думите по буква