НАБЕСУ̀ВАМ

НАБЕСУ̀ВАМ СЕ, -аш се, несв. и св., непрех. Разг. Бесувам много, до насита; набеснявам се. — Вреждат се либералските кучета! — Вратът му почервеня, ноздрите му се разшириха и мустаците му се приповдигнаха леко. — Накрадоха се, набесуваха се... Г. Караславов, Избр. съч. VI, 105.

Списък на думите по буква