НАБИВА̀Ч

НАБИВА̀Ч м. Спец. 1. Част от селскостопанска машина (сноповръзвачка, сламосъбирач, жетварка), чрез която се уплътняват, набиват снопите. Сламосъбирачът се състои от две странични стени, подвижно дъно, подвижна задна стена и набивачи за сламата и плявата. Осн. сел. стоп. VIII кл, 69. Елеваторните платна [на сноповръзвачката] представляват две платна — горно и долно, като работните им части се движат нагоре, поемат подадените им от транспортното платно стъбла и ги изнасят на връзвателната платформа, където попадат под обсега на набивачите за оформяване на бъдещия сноп. М. Дуковски и др., СМ, 252. Всеки отделен набивач [в жетварката] представлява двураменен лост с рамена и с подпорна точка, която лежи на вала на набивачите върху черупков лагер. М. Дуковски и др., СМ, 256.

2. Печат. Малък уред за забиване на пирони в дупките на клишетата в цинкографията.

3. Дървен чук накрая с желязна облицовка със зъкривено чело, служещ за набиване обикн. на обръчи на бъчви; набивачка.

Списък на думите по буква