НАБЛАГУ̀ВАНЕ

НАБЛАГУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наблагувам се.

Списък на думите по буква